Europa

Europa är vår minsta världsdel och för dykningens del även den kallaste, bortsett från Antarktis.
Många länder erbjuder dykning och den varierar mycket både vad avser biologisk mångfald, sikt och temperatur.

Dykresor till Europa med phtravel.se
Klicka på kartan så kommer du till google maps

Ett av världens artrikaste hav hittar du utanför norska västkusten och hela norra Atlanten med tex Skottland, Irland, Island erbjuder mycket fin dykning. Även Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien är dykbara och det går även att ordna dykning på Grönland.

I sydligare delar av Atlanten har du till exempel Frankrike, Spanien och Portugal och i Medelhavet erbjuder Spanien, Italien, Malta, Frankrike, Kroatien, Cypern, Grekland och Turkiet dykning med ofta bra sikt men oftast mycket sparsamt med marint liv. Även Albanien och Bosnien kan erbjuda dykning.

I Svarta havet är vattnen kring Ukraina, Rumänien och Bulgarien alla tillgänglig för dykare.

För dykning i bräckt vatten finns Östersjön som gränsar mot Sverige, Finland inklusive Åland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark.