Utan att göra ett konkret förslag baserat på dina önskemål om datum kan vi bara gissa men väldigt grovt och det kan ibland bli lite fel både uppåt och nedåt. Ju mer konkret du kan vara i dina önskemål desto lättare är det att ta fram ett så exakt pris som möjligt. Glöm inte att när det gäller reguljärflyg så är det totalt omvänt mot charterbiljetterna, det vill säga att de billigaste resorna försvinner först.

Priserna varierar dessutom beroende på hur länge du vill vara borta. Samma flygbolag kan till exempel ha såväl 1-, 3-, 6- som 12-månadersbiljetter med helt olika prisnivåer. Om enmånadersbiljetterna är slut så blir det en dyrare 3 månaders du kanske får ta. Kanske finns det billigare biljetter men med sämre anslutningstider och så vidare. Det är alltså jättesvårt att svara utan att se vad som faktiskt finns tillgängligt. 

Helst skall Du boka cirka 9-11 månader innan avresa om du vill komma billigt undan. Ju närmare avresa desto högre biljettpris.

När det gäller charterflyg är det som sagt totalt annorlunda. En charterbiljett till Egypten kan till exempel kosta 1.800:- under en period men endast två veckor senare så kostar samma biljett med samma bolag men med andra datum för avresa nästan 10.000:-, detta bara för att det är en populärare vecka.