Resebestämmelser.

www.phtravel.se

SCUBA TRAVEL SCANDINAVIAS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Alla kunder har rätten att avboka sin resa.  Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Scuba Travels resevillkor (fullständiga villkor finner du i nedladdningsbar PDF i slutet av sidan):

  • Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2.1 i resevillkoren.
  • Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2.1 i resevillkorn.
  • Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris. Se villkor enligt 3.2.1
  • Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 

OBS: Särskilda villkor kan gälla för dykkryssningar, gruppresor och särskilda arrangemang. Detta meddelas i samband med bokning. 

Om avbeställningen sker mindre än 90 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Scuba Travel Scandinavia AB för delar av resan som ej utnyttjas.

Angivet innehåll på utflykter som Scuba Travel har i sin information, tex. resans innehåll, antal dyk, dykning på ett speciellt ställe, är angivna för optimala förhållanden. Till exempel politiska beslut eller myndighetsbeslut, väder etc kan påverka resans innehåll. Ansvarig dykledare eller kapten har alltid rätt att ändra resans innehåll pga nyss nämnda orsaker eller andra orsaker som ligger utanför dennes kontroll och som kan äventyra resenärernas eller fartygets säkerhet. Vid sådan ändring har resenären ingen rätt till kompensation eller återbetalning. Se villkor 5.1

Scuba Travel har rätt att förändra priset enligt paragraf 5.2. i våra resevillkor.

***************************************

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Scuba Travel Scandinavia (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.

Utöver dessa villkor har Scuba Travel Scandinavia även uppställt kompletterande villkor som är markerade med kursiv stil i texten.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen.

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet


Resegarantin ställs genom Scuba Travel Scandinavia AB som äger PH Travel till 100%
Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. 

 

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti