Det är ditt ansvar att se till att Du har ett eget fullgott skydd vid och inför varje enskild resa.

Vi hjälper dig gärna att boka avbeställnings- och/eller reseförsäkringar med Gouda reseförsäkringar som vi har bedömt har de bästa skyddet och bästa priserna på sina försäkringar om något inträffar. Det är dem vi själva använder när vi är ute på våra resor.

Om inget inträffar - vilket vi naturligtvis alltid hoppas att det inte gör - så kostar det lite mer att köpa till en bra reseförsäkring men om olyckan är framme så kan det skilja ganska mycket med självrisker, vad som omfattas respektive ingår när du börjar jämföra olika bolag och reseförsäkringar i förhållande till hemförsäkringar, kortförsäkringar med mera.
Så vitt vi vet så omfattar ingen hemförsäkring syftet med resan, det vill säga de ersätter dig inte om du inte kan medfölja på en dykresa på grund av öronproblem eller liknande, det gör däremot Gouda. Tänk på att många kortförsäkringar har maxbelopp för vad de täcker och så vidare.

Vi rekommenderar starkt att alla som reser till någon mera avlägset belägen dykdestination tecknar en reseförsäkring som verkligen täcker tryckkammare och evakuering. På många orter är tryckkammaren mycket långt borta och en riktig rese- eller dykförsäkring kan faktiskt bokstavligen innebära skillnad mellan liv och död.