Vi vet lite grand vad som kan vara bra men är inte alls så uppdaterade som de som jobbar med detta dagligen. Rent generellt ska du se till att ha ditt grundskydd oavsett du reser eller inte. Det vill säga polio, stelkramp, difteri, kikhosta och sen skydd mot hepatit.

Utöver det ska du prata med din vaccionationscentral eller läkare. De är mycket mer uppdaterade på den här frågan än vad vi har möjlighet att vara och kan svara mer ingående på speciella frågor.

 

En bra sak att tänka på allmänt är att malariamediciner och dykning inte alltid går så bra ihop och de bieffekter du kan få kan vara ganska otrevliga. Fråga om det när du pratar med din läkare.